Delovna terapija je zdravstvena stroka, katere cilj je pomagati stanovalcem doseči neodvisnost, pomen in zadovoljstvo na vseh področjih njihovega življenja; skrbi za sebe, produktivnosti, in aktivnem preživljanju prostega časa. Delovno terapijo predpiše zdravnik.
Delovna terapija pomaga stanovalcem, ki okrevajo po poškodbi ali bolezni, ponovno pridobiti spretnosti, je podpora za stanovalce, ki se srečujejo s fizičnimi ali kognitivnimi spremembami.
Ob sprejemu stanovalca v naš dom se v prvi fazi procesa delovno-terapevtske obravnave izvaja individualen pristop, kjer najprej zberemo informacije o stanovalcu, o njegovi zaposlitveni, družinski, socialni anamnezi, ter o vzrokih za sprejem.
Prilagajamo se sposobnostim in interesom posameznika, ki se ugotavljajo s pomočjo uvodnega intervjuja, z ugotavljanjem interesov in želja stanovalcev na področju prostega časa, različnih testiranj in osebnega stika – pogovora in opazovanja.
Na podlagi pridobljenih podatkov se skupaj s stanovalcem pogovorimo o prioriteti njegovih težav, skupaj postavimo cilje ter planiramo vključevanje v individualne ali skupinske terapevtske aktivnosti.

dnevne aktivnosti:
• trening dnevnih aktivnosti ( oblačenje, hranjenje, funkcionalna mobilnost …)
• trening posedanja na postelji, učenje vstajanja in transfer na voziček ali stol
• oceno in izvajanje aktivnosti za moč, vzdržljivost, gibljivost rok …,
• trening za izboljšanje senzornih in procesnih spretnosti,
• kognitivno-perceptivni trening…,
• gibalne aktivnosti

aktivnosti prostega časa:
– jutranja telovadba,
– gospodinjske aktivnosti,
– gospodinjske aktivnosti- degustacije
– družabne igre,
– miselne igre,
– kreativne tehnike,
– aranžerska skupina,
– likovne aktivnosti,
– glasbene aktivnosti, (ljudsko petje, poslušanje glasbe, pevski zbor, igranje na instrumente)
– računalniško opismenjevanje in srfanje po internetu
– športne aktivnosti ( met predmetov v koš, met obročev, košarka, pikado, vrtni šah, metanje balinčkov, igre z žogo, s ponjavo, …
– vrtne aktivnosti in urejanje okolice,
– sprehodi in izleti,
– branje pravljic,
– recitatorske aktivnosti,
– hišni kino,
– aktivnosti v bazenu,
– plesne aktivnosti …
– kulturne prireditve

delo in produktivne aktivnosti.
– gospodinjske aktivnosti,
– urejanje okolice,
– skrb za živali,
– prostovoljno delo

Skip to content