V četrtek, 23.6.2022 ob 10.30 uri so se v 2 nadstropju zbrali slavljenci meseca junija. V tem mesecu je praznovalo 16 stanovalcev. Za njih smo
pripravili praznovanje. Seveda petja in torte ni manjkalo.

Praznovanje rojstnih dni